ESCRIT DEL BLOC

Dimarts 30 Maig2023

Evangeli i comentari de la memòria de la benaurada Verge Maria, Mare de l’Església: “Dona, aquí tens el teu fill”. Sant Joan ens representava tots al peu de la creu, acollint la Verge Maria, mare que ens engendra a la vida sobrenatural. Visquem cada dia al costat de Maria.

Aquest és un dels passatges més comentats de l’Evangeli. Sense pretendre ser originals, podríem subratllar dos aspectes:

—El verb “estar” és traducció del “stare” llatí emprat a la Vulgata. El seu significat va més enllà d’una precisió material per indicar-ne la posició. Vol dir que la nostra Mare era al costat de la creu per una decisió personal, totalment voluntària. No es limitava pas a suportar una situació desagradable que li havia estat imposada gairebé per força / a la força.

—Sant Joan parla de la “creu de Jesús”. Aparentment, és una precisió inútil, ja que no era possible una confusió amb les creus dels dos lladres. Això suggereix que, darrere, hi ha una intenció espiritual. Es tracta de la creu de Jesús, el nostre Salvador, la font de totes les gràcies. Així, l’evangelista insisteix en la contribució personalíssima de la Mare de Déu a l’obra de la Redempció.

Per això, sens dubte, l’Església ha escollit aquest passatge per a la memòria que celebrem avui, la benaurada Verge Maria, Mare de l’Església. Com a complement per a meditar el text de l’evangeli de la missa, ens pot ajudar llegir algunes idees del decret corresponent de la Sagrada Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments.

El document subratlla perfectament la conveniència de la institució d’aquesta memòria: “El Summe Pontífex Francesc, considerant atentament que la promoció d’aquesta devoció pot incrementar el sentit matern de l’Església en els pastors, els religiosos i els fidels, així com la genuïna pietat mariana, ha establert que la memòria de la benaventurada Verge Maria, Mare de l’Església, sigui inscrita al calendari romà el dilluns després de la Pentecosta i hi sigui celebrada cada any” [1].

Consegüentment, intentem incrementar aquest sentit “matern” en les relacions amb els altres, sentint-nos instruments a les mans de Déu i de la seva Mare que, en part per mitjà nostre, n’exerceixen la paternitat i la maternitat. I no dubtem a resar amb freqüència la jaculatòria que forma part de les lletanies de Loreto: Mater Ecclesiæ, ora pro ea, ora pro nobis! Mare de l’Església, prega per ella, prega per nosaltres! Sobretot, si alguns esdeveniments o comentaris ens entristeixen o ens capfiquen.

PARAULA DE DÉU

Dimarts 30 Maig 2023

Evangeli de la memòria de la benaurada Verge Maria, Mare de l’Església: pregar per l’Església

Evangeli (Jn 19, 25-34)

S’estaven vora la creu de Jesús la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:

—Dona, aquí tens el teu fill.

Després digué al deixeble:

—Aquí tens la teva mare.

I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.

Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert, perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir:

—Tinc set.

Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt d’una tija d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi acostaren als llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir:

—Tot s’ha complert.

Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit.

Per als jueus era el dia de la preparació, i els cossos no es podien quedar a la creu durant el repòs del dissabte, més quan aquell dissabte era una diada solemníssima. Per això els jueus van demanar a Pilat que trenquessin les cames dels crucificats i traguessin els seus cossos. Hi anaren, doncs, els soldats i van trencar les cames del primer i les de l’altre que havia estat crucificat amb Jesús. Quan arribaren a Jesús, es van adonar que ja era mort i no li trencaren les cames, però un dels soldats li traspassà el costat amb una llança, i a l’instant en va sortir sang i aigua.

PREGÀRIA D’AVUI DE CAP I COR

Dimarts 30 Maig 2023

Presència de Déu

«Senyor de l’eternitat, sabem que el nostre temps s’encalma a la teva presència. Creiem que no es perd ni un sol instant de dolor o d’espera, d’alegria o de fatiga. Altrament, nosaltres mateixos ens esvairíem amb els moments que passen» (Lluís Espinal).

Llibertat

Demano tenir els mateixos sentiments, realitzar els mateixos actes, tenir la mateixa mirada que el Fill de Déu. He de demanar aquest do; només Déu el concedeix.

Consciència

En aquest moment, Senyor, giro vers tu els meus pensaments. Vull descansar i renovar-me amb la teva Paraula.

ESCRIT DEL BLOC

Dilluns 29 Maig 2023

MARE DE MISERICÒDIA

CANET DE MAR

Reina del cel i terra. Sobirana Mare de la Misericòrdia redimits a vostres peus, en viva fe i ferme confiança, esperem que vostre pietosa intercessió, ens consolarà vostre Divina Majestat, si es per la seva i nostre major Gloria i profit fe les nostres animes, ens oferim tots per Fill i esclaus, devots vostre amb un verdader desitg de servirvos com a mare i devé vots vostre, amb un verdader desitg de servirvos com a Mare i Senyora i, d’imitar t vostres virtuts, principalment aquelles que son de major estat de cada u. I per nostres culpes no impedeixi la llum del Cel, fem propòsit d’evitar pecat. Ajudeu-nos Vos Mare de Misericòrdia, amb vostre protecció amorosa per tal de que sigui eficaç nostre propòsit i puguem viure en la gracia de Déu tots el dia de la nostra vida. Amén

PARAULA DE DÉU

Dilluns 29 Maig 2023

Paraula de Déu

Joan 19,25-34

Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare:
–Dona, aquí tens el teu fill.
Després digué al deixeble:
–Aquí tens la teva mare.
I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva.

Després d’això, Jesús, sabent que tot s’havia realitzat, perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir:
–Tinc set.
Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van posar al capdamunt d’un manat d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi acostaren als llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir:
–Tot s’ha complert.
Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit.

Per als jueus era el dia de la preparació, i els cossos no es podien quedar a la creu durant el repòs del dissabte, més quan aquell dissabte era una diada solemníssima. Per això els jueus van demanar a Pilat que trenquessin les cames dels crucificats i traguessin els seus cossos. Hi anaren, doncs, els soldats i van trencar les cames del primer i les de l’altre que havia estat crucificat amb Jesús. Quan arribaren a Jesús, es van adonar que ja era mort i no li trencaren les cames, però un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança, i a l’instant en va sortir sang i aigua.

Alguns pensaments sobre el passatge d’avui

• A casa nostra el dilluns després de Pentecosta tenim arrelada la tradició -laboralment festiva en alguns indrets- de la segona Pasqua o Pasqua granada. Però des de fa ben poc -només 5 anys- l’Església universal ens ha afegit una commemoració, la de Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església.

• Parant una mica d’atenció, ens adonem que a la vida de la Mare de Déu sempre hi planeja el vol de l’Esperit, ben evident des del dia que l’àngel ve a dir-li que Déu l’havia concedit la seva gràcia per fer-la la mare del seu Fill… Així és engendrat Jesús. I ella és present al bell mig de la primera comunitat dels creients quan el mateix Esperit dona a llum a l’Església.

• Benaurada Mare, present a la vida de tots des de la discreció més absoluta, amb l’alè de l’Esperit que l’inspira paraules i gestos, guardant-ho tot al seu cor. Tal com ens guarda també a nosaltres, doncs som fills seus tal com ella va esdevenir mare dels apòstols. Puntal i consol. Referent i companya. Mare i germana. Dona i benaurada.

PREGÀRIA D’AVUI DE CAP I COR

Dilluns 29 Maig 2023

Presència de Déu

Si hi ha un lloc on la seva presència és més viva és entre els pobres del món. Els que no tenen res són aquells a qui més ha revelat el seu rostre veritable.

Llibertat

Senyor, fes-me el do de la llibertat, de la llibertat autèntica, feta de saviesa.

Consciència

Prenc consciència de totes les coses bones que em regala el Senyor cada dia sota formes tan diverses. En dono gràcies.

ESCRIT DEL BLOC

Diumenge 28 Maig2023

Goigs a la Mare de Déu dels Àngels. Sant Martí-Vell. Girona.

Dels Àngels Mare i Regina

a tot mal deu-nos remei:

Vós que teniu milers d’àngels

posats al vostre servei.

Tots els pobles de Girona

us venen a visitar

i obtenen per a llur guia

un àngel del vostre altar.

Qui amb un àngel s’acompanya

no tem el punxant maguei.

Doneu Àngel de la Guarda

al devot i a tot romeu;

amb companyia tan bona

s’observa la Llei de Déu.

Si informeu la nostra vida

no tindrem maligne esquei.

Dels Àngels Mare i Regina

a tot mal deu-nos remei:

Vós que teniu milers d’àngels

posats al vostre servei.

Tots els pobles de Girona

us venen a visitar

i obtenen per a llur guia

un àngel del vostre altar.

Qui amb un àngel s’acompanya

no tem el punxant maguei.

Doneu Àngel de la Guarda

al devot i a tot romeu;

amb companyia tan bona

s’observa la Llei de Déu.

Si informeu la nostra vida

no tindrem maligne esquei.

PARAULA DE DÉU

Diumenge 28 Maig 2023

Paraula de Déu

Fets dels apòstols 2,1-11

Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se.
Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquella remor, la gent s’aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats, deien:
–¿No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu.

Alguns pensaments sobre el passatge d’avui

• L’Esperit Sant no és “un altre”, ni estrany, ni aliè, ni nou… ÉS ELL! Qui caminava per Galilea -i continua caminant per les nostres galilees-, qui anunciava -en públic i en privat, a les places i a les cases, al temple i pels camins- el Regne de Déu, qui donava esperança al desvalgut i donava la salut al malalt, qui reeixia la fe dels qui vacil·laven i alliberava la gent dels farcells que carregaven a les espatlles.

• És Jesús acomplint la seva promesa de ser amb nosaltres cada dia, fins a la fi del món. Com podria ser possible que se n’oblidés de nosaltres? No és que, en arribar la Pentecosta, la nostra pregària sigui un clam per què enviï el seu Esperit. Ell ja és amb nosaltres. Ell ja és en nosaltres.

• Potser la nostra pregària pugui ser demanar que ens obri els ulls del cor per reconèixer la seva presència, el seu Esperit… al nostre voltant, i també -per què no?- actuant a través nostre. Doncs ha escampat els seus dons a dojo, per tot arreu.

• I és així -amb els seus dons- com ens dona el poder per anunciar, perdonar, alleugerir el patiment, aixecar el desvalgut, reeixir la fe, alliberar l’oprimit.

• Veniu, oh Sant Esperit, / des del cel al nostre pit / amb un raig de llum divina. / Pare dels pobres, veniu, / deu‐nos els dons que teniu, / oh Sol que el cor il·lumina.

• Vós sou el consolador, / de l’ànima Habitador, / i dolcíssim refrigeri. / En els treballs sou confort, / en les penes sou conhort, / en la calor sou temperi.

• Oh divina Claredat, / visiteu la intimitat / del cor que ja us ansia. / Res tindrà l’home si Vós / no li deu vostre socors / divinal, que bé li sia.

• Tot el que no és net renteu; / tot el que ja és sec regueu; / cureu tota malaltia. / Deu als fidels confiats / dels vostres dons esperats / la sacrosanta Setena.

• Tot l’indòmit endolciu; / tot el fred encalentiu; / regiu el qui s’esgarria. / El mèrit de la virtut, / el camí de la salut, / la joia immortal i plena.

PREGÀRIA D’AVUI DE CAP I COR

Diumenge 28 Maig 2023

Presència de Déu

Pregar no és desconnectar de res, sinó deixar-se acompanyar per la presència d’un Déu que ve a trobar-nos allà on som.

Llibertat

Allò que he de fer, allò que hauria d’haver fet… tot ho aparto sense brusquedats. Sóc lliure quan sé prendre distància de les meves responsabilitats i no hi quedo atrapat.

Consciència

Sabent que Déu m’estima incondicionalment, repasso amb sinceritat de cor el darrer dia o els darrers dies. Amb els seus petits o grans fets i els sentiments que han despertat en mi. Hi ha alguna cosa per a donar-ne gràcies? Ho faig. Hi ha alguna cosa de la qual no estic satisfet? En demano perdó.